1600x

OEM

Үнэгүй лазер LOGO

Лазер сийлбэр LOGO нь бүтээгдэхүүний гадаргуу дээр LOGO-г лазер сийлбэрээр сийлбэрлэх бөгөөд тогтворжуулах шинж чанартай, олон жил хэвийн хэрэглээнд өнгө өөрчлөгдөхгүй.Лазер LOGO нь ихэвчлэн цагаан өнгөтэй байдаг (цагаан/мөнгөн бүтээгдэхүүн дээр энэ нь мөнгөн саарал металл өнгөтэй, силикон бүтээгдэхүүн дээр энэ нь бүтээгдэхүүний өөрийн өнгө юм).

Лазер сийлбэр LOGO Хуваарилах

Лазер сийлбэр LOGO

Лазер ЛОГО бодит дээж